Behöver du rensa kring motorklubbens lokaler?

Related Post

Om du har en hel del storvuxna träd kring motorklubbens lokaler kan tomten se ovårdad ut. Då kan trädfällning vara rätt åtgärd för att skapa en mer stilfull omgivning. I samband med trädfällning är det flera faktorer du måste ta hänsyn till. Om du håller dessa i åtanke minimerar du risken för skador på människor och egendom.

Trädfällning kräver rätt kunskap

Du måste vara extra försiktig när det gäller träd som har byggnader eller känslig vegetation i direkt anslutning. En skicklig trädvårdare använder många olika tekniker för att på ett säkert sätt ta ner trädet i praktiska delar. Det är nämligen minst lika viktigt att tänka på efterarbetet, det vill säga hanteringen av träden efter fällning. Tipset är att ta vara på så mycket som möjligt av trädet på plats.

Anlita rätt företag för jobbet

När du bestämt dig för att fälla träd på tomten är det viktigt att anlita rätt trädvårdsföretag. Välj en firma som har rätt kunskap och utrustning samt fullt försäkrade.

Trädfällning är dessutom skattereducerat genom rut-avdraget. Det innebär att staten står för hälften av arbetskostnaden upp till 75 000 kronor per person och år.

Posted in Okategoriserade