Att serva bilen

Regelbunden service ökar livslängden på bilen. Tyvärr är det långt från alla som faktiskt håller sig till detta. Men hur ofta bör man egentligen serva bilen och vad ska man tänka på kring detta?Genom att serva bilen håller man sig uppdaterad på dess tillstånd och kan ofta hitta fel innan de orsakar allvarliga skador och därmed kostar ännu mer att fixa. Hur ofta beror delvis på hur mycket man kör. Man brukar tala om mil-service eller årsservice.Detta betyder att man antingen lämnar in bilen med ett års mellanrum eller när man kört ett viss antal mil, vilken som än inträffar först. Sedan kan det även vara smart att göra det något tidigare om man har planerat något som en bilsemester.För att ta reda på vilka intervall man ska hålla sig till vad gäller mil-service finns detta att läsa om i servicehäftet där tillverkaren själv anger sådana uppgifter.Efter ett besök hos en mekaniker ska man få ett serviceprotokoll som har information om alla servicepunkter. Den kan även detaljera tekniska brister på bilen. Det är viktigt att serviceboken är komplett, speciellt om man ska sälja bilen då detta blir en värdehandling som de flesta förväntar sig är komplett vid värdering av bilen.